Thương hiệu Poligon: kết thúc năm 2020 thắng lợi với những gương mặt làm nên nhiều giá trị tích cực

Một năm với nhiều sóng gió và biến động của nền kinh tế toàn cầu, thế nhưng với những nỗ lực không mệt mỏi và biến nguy thành cơ, thương hiệu Poligon tự hào khi sở hữu những nhân tài giàu tâm huyết và sẵn sàng cống hiến. CEO Nguyễn Bến Cảng trong vai trò … Continue reading Thương hiệu Poligon: kết thúc năm 2020 thắng lợi với những gương mặt làm nên nhiều giá trị tích cực